ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระภาษีประจำปี 2562

ประกาศประชาสัมพันธ์การชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

เพื่อให้ทราบถึงระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติราชการในการติดต่อชำระภาษีประจำปี เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการประชาชน ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงช่วงกำหนดระยะเวลาในการชำระภาษีประจำปี  2562 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ดังนี้

  1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เปิดรับชำระภาษี ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ 2562
  2. ภาษีป้าย เปิดรับชำระภาษี ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง 29 มีนาคม 2562
  3. ภาษีบำรุงท้องที่ เปิดรับชำระภาษี ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

         * สามารถติดต่อได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ในช่วงวันและเวลาราชการ

         * เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเสียภาษี ขอให้ท่านที่มาชำระภาษีนำใบเสร็จค่าภาษีของปีก่อนมาด้วย  ขอบคุณครับ

Attachments:
Download this file (ภาษี62.jpg)ภาษี62.jpg[ ]343 Kb
 

ประกาศรับสมัครงาน (คนงานประจำรถขยะ)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างทั่วไป (คนงานประจำรถขยะ)

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2018 เวลา 10:43 น.

 

สื่อประชาสัมพันธ์ "แจ้งวันฉีดยุง"

ข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งวันฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต้นมะม่วง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ครั้งที่ 1/2562

Attachments:
Download this file (ครั้งที่ 1.jpg)ครั้งที่ 1.jpg[ ]8204 Kb

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2018 เวลา 10:32 น.

 

สื่อประชาสัมพันธ์ "โรคพิษสุนัขบ้า"

#สื่อประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยความปราถนาดีจาก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2018 เวลา 09:12 น.

 

หนังสือการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย(2561-2573)

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำร่างแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ.2561-2573) เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมทางกาย ท่านที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลไฟล์หนังสือได้ที่

 

 

หน้า 8 จาก 33หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

สำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจ อบต.ต้นมะม่วง ด้านใด
 

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

อัตราแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
อบต.ต้นมะม่วง