ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแลนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง แจ้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแลนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ประชาสัมพันธ์รับใบสมัครเลือกตั้งท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วงจะจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และกำหนดให้มีการรับสมัครรับเลือกตั้ง ในวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
จึงขอแจ้งท่านที่ประสงค์สมัครการเลือกตั้งครั้งนี้ สามารถขอรับใบสมัครได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ตั้งแต่วันนี้หรือรับในวันสมัคร

Attachments:
Download this file (รับใบสมัคร.jpg)รับใบสมัคร.jpg[ ]276 Kb

เปิดรับชึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

เปิดรับชึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566