รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(คนงาน-ผู้ช่วยช่างสำรวจ)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

๑. ตำแหน่งพนักงานจ้างที่รับสมัคร

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง คนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ กองช่าง จำนวน 1 อัตรา

 

ข่าวประชาสัมพันธ์(ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 07 ตุลาคม 2020 เวลา 14:48 น.

 

รายงานผลลงพื้นที่ตรวจหอพัก

รายงานผลการลงพื้นที่ตรวจสอบหอพักในเขตพื้นที่ตำบลต้นมะม่วง จำนวน 2 หอพัก โดย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

 

โครงการส่งเสริมอาชีพ (หมวกคอตตอน 2 ด้าน)

สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลต้นมะม่วง (หมวกคอตตอน 2 ด้าน) จัดโดย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

 

รับโอนพนักงานส่วนตำบล (3 อัตรา)

รับโอนพนักงานส่วนตำบล (3 อัตรา)

ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น

1.ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 1 อัตรา

ตำแหน่งประเภทวิชาการ/ทั่วไป

1.วิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 1 อัตรา

2.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 1 อัตรา

 

หน้า 1 จาก 37หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

สำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจ อบต.ต้นมะม่วง ด้านใด
 

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

อัตราแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
อบต.ต้นมะม่วง