รายงานผลลงพื้นที่ตรวจหอพัก

รายงานผลการลงพื้นที่ตรวจสอบหอพักในเขตพื้นที่ตำบลต้นมะม่วง จำนวน 2 หอพัก โดย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

 

โครงการส่งเสริมอาชีพ (หมวกคอตตอน 2 ด้าน)

สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลต้นมะม่วง (หมวกคอตตอน 2 ด้าน) จัดโดย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

 

รับโอนพนักงานส่วนตำบล (3 อัตรา)

รับโอนพนักงานส่วนตำบล (3 อัตรา)

ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น

1.ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 1 อัตรา

ตำแหน่งประเภทวิชาการ/ทั่วไป

1.วิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 1 อัตรา

2.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 1 อัตรา

 

สื่อประชาสัมพันธ์โคงการอบรมเยาวชน/ประชาชนร่วมใจปลอดภัยจากยาเสพติด

สื่อประชาสัมพันธ์โคงการอบรมเยาวชน/ประชาชนร่วมใจปลอดภัยจากยาเสพติด

 

สื่อประชาสัมพันธ์ "สมองติดยารักษาไม่ได้"

สื่อประชาสัมพันธ์ "สมองติดยารักษาไม่ได้"

 

หน้า 1 จาก 37หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

สำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจ อบต.ต้นมะม่วง ด้านใด
 

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

อัตราแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
อบต.ต้นมะม่วง