ประกาศผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 (กองคลัง)

ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 101/1

 

ประกาศรับสมัครพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

 

ประกาศประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วงสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563

ประกาศประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วงสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563

 

สื่อประชาสัมพันธ์ "การจัดการไฟป่าและฝุ่นควันพิษแบบบูรณาการ"

สื่อประชาสัมพันธ์ "การจัดการไฟป่าและฝุ่นควันพิษแบบบูรณาการ"

 

ประชาสัมพันธ์ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ

ประชาสัมพันธ์

การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ

**ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 นี้ เป็นต้นไป

กรมบัญชีกลาง จะทำหน้าที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงไปยังผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมกันทั่วประเทศ

***โดยกำหนดจ่ายเงินทุกวันที่ 10 ของเดือน หากเดือนใดวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการจะจ่ายในวันทำการก่อนวันหยุดนั้น***

หมายเหตุ หากผู้สูงอายุ และคนพิการไม่ได้รับการโอนเงินให้รีบมาดำเนินติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง เป็นการด่วนเพื่อที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วงจะได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและประสานไปยังกรมบัญชีกลางให้กับท่านต่อไป

** ทั้งนี้ในเดือน มกราคม 2563 นี้ ให้ท่านรีบไปตรวจสอบว่าเงินเบี้ยยังชีพของท่าน ได้โอนเข้าบัญชีตามที่ท่านแจ้งไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ถูกต้องและเข้าตรงตามงวดจ่าย ในวันที่ 10 หรือไม่ หากเกิดความผิดปกติรับติดต่อกองสวัสดิการ โทร. 032-493514

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 02 มกราคม 2020 เวลา 13:47 น.

 

หน้า 6 จาก 37หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

สำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจ อบต.ต้นมะม่วง ด้านใด
 

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

อัตราแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
อบต.ต้นมะม่วง