สื่อประชาสัมพันธ์ ลด-หยุด-ภัย ประจำเดือนเดือนมิถุนายน 2562

สื่อประชาสัมพันธ์ ลด-หยุด-ภัย "รู้หลักขับรถกลางคืนปลอดภัย...ห่างไกลอุบัติเหตุ" ประจำเดือน มิถุนายน 2562
ด้วยความห่วงใยจาก...งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 01 กรกฏาคม 2019 เวลา 13:23 น.

 

ประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดฉีดยุง ครั้งที่ 4

กำหนดการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต้นมะม่วง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ครั้งที่ 4/2562

1 ก.ค. 62 หมู่ที่ 1 บ้านท่าศิริ
2 ก.ค. 62 หมู่ที่ 2 บ้านไร่ตีนน้ำ
3 ก.ค. 62 หมู่ที่ 3 บ้านไร่กล้วย
4 ก.ค. 62 หมู่ที่ 4 บ้านสะพานช้าง และ หมู่ที่ 5 บ้านไร่ทอง-นาแค
5 ก.ค. 62 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ด้วน

Attachments:
Download this file (ครั้งที่ 4.jpg)ครั้งที่ 4.jpg[ ]6122 Kb

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2019 เวลา 10:07 น.

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ "เปิดรับขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด"

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง เปิดรับขึ้นทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562

alt

 

สื่อประชาสัมพันธ์ "เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกําหนด"

สื่อประชาสัมพันธ์ "เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกําหนด" ด้วยความปราถนาดีจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

alt

 

สื่อประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

สื่อประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

ด้วยความปราถนาดีจาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง