ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคลเป็นพนักงานจ้าง (ภารโรง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคลเป็นพนักงานจ้าง (ภารโรง)

ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (EIT) อบต.ต้นมะม่วง

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (EIT) ของ อบต.ต้นมะม่วง

ประเมินง่าย ๆ เพียงสแกน

Attachments:
Download this file (EITต้นมะม่วง.jpg)EITต้นมะม่วง.jpg[ ]648 Kb

กำหนดการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 1/2567

กำหนดการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ครั้งที่ 1/2567

5 ก.พ. 67 หมู่ 1 บ้านท่าศิริ

6 ก.พ. 67 หมู่ 2 บ้านไร่ตีนน้ำ

7 ก.พ. 67 หมู่ 3 บ้านไร่กล้วย

8 ก.พ. 67 หมู่ 4 บ้านสะพานช้าง หมู่ 5 บ้านไร่ทอง-นาแค

9 ก.พ. 67 หมู่ 6 บ้านโพธิ์ด้วน