ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง


# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการอบรมสตรีสดใสรับวัยทอง อบต.ต้นมะม่วง 1
2 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ) อบต.ต้นมะม่วง 4
3 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน) อบต.ต้นมะม่วง 20
4 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป(ผู้ช่วยช่างสำรวจ) อบต.ต้นมะม่วง 17
5 กำหนดการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 1/2564 อบต.ต้นมะม่วง 17
6 ประกาศวัน เวลา สถานที่ การเลือกสรรพนักงานจ้าง(คนงาน) อบต.ต้นมะม่วง 22
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรรเป็นพนักงานจ้าง(คนงาน) อบต.ต้นมะม่วง 20
8 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(คนงาน-ผู้ช่วยช่างสำรวจ) อบต.ต้นมะม่วง 28
9 ข่าวประชาสัมพันธ์(ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2565 อบต.ต้นมะม่วง 13
10 สรุปผลโครงการให้ความรู้และทักษะญาติผู้ดูแลคนพิการ อบต.ต้นมะม่วง 8
11 รายงานผลลงพื้นที่ตรวจหอพัก อบต.ต้นมะม่วง 17
12 โครงการส่งเสริมอาชีพ (หมวกคอตตอน 2 ด้าน) อบต.ต้นมะม่วง 10
13 รับโอนพนักงานส่วนตำบล (3 อัตรา) อบต.ต้นมะม่วง 36
14 สื่อประชาสัมพันธ์โคงการอบรมเยาวชน/ประชาชนร่วมใจปลอดภัยจากยาเสพติด อบต.ต้นมะม่วง 12
15 สื่อประชาสัมพันธ์ "สมองติดยารักษาไม่ได้" อบต.ต้นมะม่วง 15
16 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี การเฝ้าระวังการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม อบต.ต้นมะม่วง 7
17 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ขับรถยนต์, คนงาน) อบต.ต้นมะม่วง 17
18 กำหนดการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 4/2563 อบต.ต้นมะม่วง 12
19 ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร(พนักงานขับรถยนต์,คนงาน) อบต.ต้นมะม่วง 12
20 เชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.ต้นมะม่วง อบต.ต้นมะม่วง 22
21 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป(ขับรถ, คนงาน) อบต.ต้นมะม่วง 16
22 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ขับรถยนต์) อบต.ต้นมะม่วง 96
23 ทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี อบต.ต้นมะม่วง 122
24 แจ้งกำหนดฉีดยุง ครั้งที่ 3/2563 อบต.ต้นมะม่วง 26
25 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร (พนักงานขับรถยนต์) อบต.ต้นมะม่วง 18
26 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถยนต์) อบต.ต้นมะม่วง 56
27 สื่อประชาสัมพันธ์ "วิธีทิ้งหน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี" อบต.ต้นมะม่วง 10
28 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถยนต์) อบต.ต้นมะม่วง 25
29 ประกาศฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563 อบต.ต้นมะม่วง 28
30 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานตามภารกิจ อบต.ต้นมะม่วง 27

หน้า 1 จาก 6หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
อบต.ต้นมะม่วง