ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง


# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถยนต์) อบต.ต้นมะม่วง 4
2 ประกาศฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563 อบต.ต้นมะม่วง 8
3 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานตามภารกิจ อบต.ต้นมะม่วง 5
4 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ การเลือกสรร (ขับเครื่องจักรกลเบา) อบต.ต้นมะม่วง 4
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกสรร(ขับเครื่องจักรกลเบา) อบต.ต้นมะม่วง 4
6 โครงการอบรมให้ความรู้และการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 อบต.ต้นมะม่วง 4
7 ประกาศรับสมัครพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา อบต.ต้นมะม่วง 5
8 สื่อประชาสัมพันธ์ "การจัดการไฟป่าและฝุ่นควันพิษแบบบูรณาการ" อบต.ต้นมะม่วง 3
9 ผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปา เดือนตุลาคม 2561-ธันวาคม2562 อบต.ต้นมะม่วง 2
10 ประชาสัมพันธ์ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ อบต.ต้นมะม่วง 10
11 ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อบต.ต้นมะม่วง 8
12 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอน อบต.ต้นมะม่วง 5
13 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.ต้นมะม่วง 5
14 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 อบต.ต้นมะม่วง 12
15 ผลการดำเนินงานรายไตรมาส อบต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี ฉบับที่ 4/2562 ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2562 อบต.ต้นมะม่วง 11
16 สื่อประชาสัมพันธ์ "โรคขาดสารไอโอดีน" อบต.ต้นมะม่วง 5
17 สื่อประชาสัมพันธ์ "องค์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า" อบต.ต้นมะม่วง 17
18 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกประเทศเพื่อนบ้าน อบต.ต้นมะม่วง 9
19 กำหนดการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 5/2562 อบต.ต้นมะม่วง 11
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง (การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) อบต.ต้นมะม่วง 11
21 แจ้งปิดการเรียนการสอน อบต.ต้นมะม่วง 18
22 สื่อประชาสัมพันธ์ ลด-หยุด-ภัย ประจำเดือนเดือนมิถุนายน 2562 อบต.ต้นมะม่วง 50
23 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพัฒนางานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน อบต.ต้นมะม่วง 22
24 ประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดฉีดยุง ครั้งที่ 4 อบต.ต้นมะม่วง 30
25 สื่อประชาสัมพันธ์ "ภัยสุขภาพในช่วงฤดูฝน" อบต.ต้นมะม่วง 14
26 ข่าวประชาสัมพันธ์ "เปิดรับขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด" อบต.ต้นมะม่วง 21
27 สื่อประชาสัมพันธ์ "เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกําหนด" อบต.ต้นมะม่วง 156
28 สื่อประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 อบต.ต้นมะม่วง 46
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง (รับสมัครสอบคัดเลือก) อบต.ต้นมะม่วง 62
30 ประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดฉีดยุง ครั้งที่ 3 อบต.ต้นมะม่วง 46

หน้า 1 จาก 4หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
อบต.ต้นมะม่วง