ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง


# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สื่อประชาสัมพันธ์โคงการอบรมเยาวชน/ประชาชนร่วมใจปลอดภัยจากยาเสพติด อบต.ต้นมะม่วง 1
2 สื่อประชาสัมพันธ์ "สมองติดยารักษาไม่ได้" อบต.ต้นมะม่วง -
3 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ขับรถยนต์, คนงาน) อบต.ต้นมะม่วง 4
4 กำหนดการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 4/2563 อบต.ต้นมะม่วง 3
5 ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร(พนักงานขับรถยนต์,คนงาน) อบต.ต้นมะม่วง 8
6 เชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.ต้นมะม่วง อบต.ต้นมะม่วง 8
7 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป(ขับรถ, คนงาน) อบต.ต้นมะม่วง 6
8 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ขับรถยนต์) อบต.ต้นมะม่วง 63
9 ทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี อบต.ต้นมะม่วง 36
10 แจ้งกำหนดฉีดยุง ครั้งที่ 3/2563 อบต.ต้นมะม่วง 14
11 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร (พนักงานขับรถยนต์) อบต.ต้นมะม่วง 10
12 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถยนต์) อบต.ต้นมะม่วง 15
13 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถยนต์) อบต.ต้นมะม่วง 13
14 ประกาศฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563 อบต.ต้นมะม่วง 16
15 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานตามภารกิจ อบต.ต้นมะม่วง 13
16 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ การเลือกสรร (ขับเครื่องจักรกลเบา) อบต.ต้นมะม่วง 11
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกสรร(ขับเครื่องจักรกลเบา) อบต.ต้นมะม่วง 12
18 โครงการอบรมให้ความรู้และการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 อบต.ต้นมะม่วง 18
19 ประกาศรับสมัครพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา อบต.ต้นมะม่วง 13
20 สื่อประชาสัมพันธ์ "การจัดการไฟป่าและฝุ่นควันพิษแบบบูรณาการ" อบต.ต้นมะม่วง 12
21 ผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปา เดือนตุลาคม 2561-ธันวาคม2562 อบต.ต้นมะม่วง 8
22 ประชาสัมพันธ์ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ อบต.ต้นมะม่วง 30
23 ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อบต.ต้นมะม่วง 15
24 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอน อบต.ต้นมะม่วง 13
25 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.ต้นมะม่วง 11
26 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 อบต.ต้นมะม่วง 27
27 ผลการดำเนินงานรายไตรมาส อบต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี ฉบับที่ 4/2562 ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2562 อบต.ต้นมะม่วง 17
28 สื่อประชาสัมพันธ์ "โรคขาดสารไอโอดีน" อบต.ต้นมะม่วง 13
29 สื่อประชาสัมพันธ์ "องค์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า" อบต.ต้นมะม่วง 32
30 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกประเทศเพื่อนบ้าน อบต.ต้นมะม่วง 47

หน้า 1 จาก 5หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
อบต.ต้นมะม่วง