ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง


# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สรุปผลโครงการให้ความรู้และทักษะญาติผู้ดูแลคนพิการ อบต.ต้นมะม่วง 4
2 รายงานผลลงพื้นที่ตรวจหอพัก อบต.ต้นมะม่วง 14
3 โครงการส่งเสริมอาชีพ (หมวกคอตตอน 2 ด้าน) อบต.ต้นมะม่วง 3
4 รับโอนพนักงานส่วนตำบล (3 อัตรา) อบต.ต้นมะม่วง 9
5 สื่อประชาสัมพันธ์โคงการอบรมเยาวชน/ประชาชนร่วมใจปลอดภัยจากยาเสพติด อบต.ต้นมะม่วง 4
6 สื่อประชาสัมพันธ์ "สมองติดยารักษาไม่ได้" อบต.ต้นมะม่วง 7
7 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี การเฝ้าระวังการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม อบต.ต้นมะม่วง 5
8 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ขับรถยนต์, คนงาน) อบต.ต้นมะม่วง 8
9 กำหนดการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 4/2563 อบต.ต้นมะม่วง 6
10 ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร(พนักงานขับรถยนต์,คนงาน) อบต.ต้นมะม่วง 10
11 เชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.ต้นมะม่วง อบต.ต้นมะม่วง 16
12 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป(ขับรถ, คนงาน) อบต.ต้นมะม่วง 12
13 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ขับรถยนต์) อบต.ต้นมะม่วง 68
14 ทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี อบต.ต้นมะม่วง 48
15 แจ้งกำหนดฉีดยุง ครั้งที่ 3/2563 อบต.ต้นมะม่วง 16
16 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร (พนักงานขับรถยนต์) อบต.ต้นมะม่วง 12
17 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถยนต์) อบต.ต้นมะม่วง 30
18 สื่อประชาสัมพันธ์ "วิธีทิ้งหน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี" อบต.ต้นมะม่วง 5
19 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถยนต์) อบต.ต้นมะม่วง 16
20 ประกาศฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563 อบต.ต้นมะม่วง 18
21 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานตามภารกิจ อบต.ต้นมะม่วง 14
22 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ การเลือกสรร (ขับเครื่องจักรกลเบา) อบต.ต้นมะม่วง 15
23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกสรร(ขับเครื่องจักรกลเบา) อบต.ต้นมะม่วง 14
24 โครงการอบรมให้ความรู้และการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 อบต.ต้นมะม่วง 20
25 ประกาศรับสมัครพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา อบต.ต้นมะม่วง 16
26 สื่อประชาสัมพันธ์ "การจัดการไฟป่าและฝุ่นควันพิษแบบบูรณาการ" อบต.ต้นมะม่วง 15
27 ผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปา เดือนตุลาคม 2561-ธันวาคม2562 อบต.ต้นมะม่วง 9
28 ประชาสัมพันธ์ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ อบต.ต้นมะม่วง 54
29 ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อบต.ต้นมะม่วง 18
30 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอน อบต.ต้นมะม่วง 15

หน้า 1 จาก 5หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
อบต.ต้นมะม่วง