ประมวลภาพกิจกรรม อบต.ต้นมะม่วง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้คนพิการ ปี2562 อบต.ต้นมะม่วง 77
2 การส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ ปี 2562 อบต.ต้นมะม่วง 69
3 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ อบต.ต้นมะม่วง 11
4 กองสวัสดิการสังคมตรวจเยี่ยมคนพิการ อบต.ต้นมะม่วง 78
5 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด อบต.ต้นมะม่วง 117
6 ซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส อบต.ต้นมะม่วง 66
7 โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" อบต.ต้นมะม่วง 94
8 ให้ความรู้สตรีในการเลี้ยงชีพ อบต.ต้นมะม่วง 62
9 กองทุนเพื่อช่วยเหลือสตรี อบต.ต้นมะม่วง 78
10 โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว อบต.ต้นมะม่วง 76
11 โครงการสตรียุคใหม่ ห่างไกลมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม อบต.ต้นมะม่วง 74
12 กองทุนสร้างอาชีพ (ทำน้ำยาไล่ยุง) อบต.ต้นมะม่วง 70
13 สำรวจผู้ประสบปัญหาทางด้านสังคม อบต.ต้นมะม่วง 77
14 เปิดอาคารศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ อบต.ต้นมะม่วง 78
15 จัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ อบต.ต้นมะม่วง 96
16 กิจกรรมดำรงธรรมเคลื่อนที่ อบต.ต้นมะม่วง 58
17 ผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อบต.ต้นมะม่วง 159
18 ประมวลภาพโครงการอนุรักษ์และปลูกจิตสำนึกรักแม่น้ำเพชรบุรี ปี2560 อบต.ต้นมะม่วง 180
19 รับมอบป้ายศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.ต้นมะม่วง 1109หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
อบต.ต้นมะม่วง