ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง


กรองตามชื่อเรื่อง  
1 โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อบต.ต้นมะม่วง 76
2 กำหนดการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 1/2566 อบต.ต้นมะม่วง 157
3 โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข อบต.ต้นมะม่วง 91
4 โครงการพัฒนาทักษะ ปั้นอาชีพ เสริมรายได้ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อบต.ต้นมะม่วง 94
5 ผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต2565 อบต.ต้นมะม่วง 93
6 โครงการส่งเสริมอาชีพ ศักยภาพแม่วัยรุ่นฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อบต.ต้นมะม่วง 77
7 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม-กิจกรรมฟังธรรม-พ.ศ.2565 อบต.ต้นมะม่วง 81
8 ผลการดำเนินงานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์-พ.ศ.2565 อบต.ต้นมะม่วง 73
9 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อบต.ต้นมะม่วง 90
10 โครงการตำบลมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติดอำเภอเมืองเพชรบุรี ประจำปี พ.ศ.2564 อบต.ต้นมะม่วง 128
11 โครงการพลังสตรี พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม อบต.ต้นมะม่วง 258
12 โครงการถักกระเช้าจากเชือกฟาง อบต.ต้นมะม่วง 568
13 กิจกรรมอบรมให้ความรู้คนพิการ ปี2562 อบต.ต้นมะม่วง 1274
14 การส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ ปี 2562 อบต.ต้นมะม่วง 1262
15 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ อบต.ต้นมะม่วง 1230
16 กองสวัสดิการสังคมตรวจเยี่ยมคนพิการ อบต.ต้นมะม่วง 1260
17 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด อบต.ต้นมะม่วง 1348
18 ซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส อบต.ต้นมะม่วง 1251
19 โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" อบต.ต้นมะม่วง 1349
20 ให้ความรู้สตรีในการเลี้ยงชีพ อบต.ต้นมะม่วง 1250
21 กองทุนเพื่อช่วยเหลือสตรี อบต.ต้นมะม่วง 1262
22 โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว อบต.ต้นมะม่วง 1284
23 โครงการสตรียุคใหม่ ห่างไกลมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม อบต.ต้นมะม่วง 1254
24 กองทุนสร้างอาชีพ (ทำน้ำยาไล่ยุง) อบต.ต้นมะม่วง 1259
25 สำรวจผู้ประสบปัญหาทางด้านสังคม อบต.ต้นมะม่วง 1279
26 เปิดอาคารศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ อบต.ต้นมะม่วง 1270
27 จัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ อบต.ต้นมะม่วง 1303
28 กิจกรรมดำรงธรรมเคลื่อนที่ อบต.ต้นมะม่วง 1253
29 ประมวลภาพโครงการอนุรักษ์และปลูกจิตสำนึกรักแม่น้ำเพชรบุรี ปี2560 อบต.ต้นมะม่วง 1772
30 รับมอบป้ายศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.ต้นมะม่วง 3547

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 

 


QR Code
อบต.ต้นมะม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3249-3514
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


 

ปิดหน้าต่างนี้ [X]