ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง


1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้คนพิการ ปี2562 อบต.ต้นมะม่วง 68
2 การส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ ปี 2562 อบต.ต้นมะม่วง 63
3 กองสวัสดิการสังคมตรวจเยี่ยมคนพิการ อบต.ต้นมะม่วง 73
4 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด อบต.ต้นมะม่วง 108
5 ซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส อบต.ต้นมะม่วง 59
6 โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" อบต.ต้นมะม่วง 84
7 ให้ความรู้สตรีในการเลี้ยงชีพ อบต.ต้นมะม่วง 53
8 กองทุนเพื่อช่วยเหลือสตรี อบต.ต้นมะม่วง 75
9 โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว อบต.ต้นมะม่วง 69
10 โครงการสตรียุคใหม่ ห่างไกลมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม อบต.ต้นมะม่วง 69
11 กองทุนสร้างอาชีพ (ทำน้ำยาไล่ยุง) อบต.ต้นมะม่วง 64
12 สำรวจผู้ประสบปัญหาทางด้านสังคม อบต.ต้นมะม่วง 72
13 เปิดอาคารศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ อบต.ต้นมะม่วง 69
14 จัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ อบต.ต้นมะม่วง 92
15 กิจกรรมดำรงธรรมเคลื่อนที่ อบต.ต้นมะม่วง 52
16 ผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อบต.ต้นมะม่วง 145
17 ประมวลภาพโครงการอนุรักษ์และปลูกจิตสำนึกรักแม่น้ำเพชรบุรี ปี2560 อบต.ต้นมะม่วง 161
18 รับมอบป้ายศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.ต้นมะม่วง 974หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
อบต.ต้นมะม่วง