ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
91 ประกาศราคากลาง_โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒ บริเวณซอยบ้านนายตุมถึงทางออกหอพักกลิ่นจันทร์ จำนวน ๑๖ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 23
92 กำหนดวันเวลาตรวจรับพัสดุจ้างเหมาโครงการติดตั้งสัญญาณไฟฟ้ากระพริบเตือนสีเหลือง ใช้พลังงาน SOLAR CELL จำนวน ๑๐ จุด อบต.ต้นมะม่วง 42
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างโครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ หมู่บ้านเพชรพิมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 24
94 กำหนดวันเวลาตรวจรับพัศดุจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๓ บริเวณซอยบ้านไร่กล้วย จำนวน ๓๕ จุด อบต.ต้นมะม่วง 46
95 การเปิดเผยราคากลางของทางราชการ_จ้างเหมาโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีต อบต.ต้นมะม่วง 27
96 ประกาศเชิญชวน_โครงการขุดวางท่อระบายน้ำพร้อมติดตั้งประตูน้ำช่วงก่อนถึงถนนเพชรเกษมถึงบริเวณบ้านนางมะลิ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.ต้นมะม่วง 36
97 ประกาศราคากลาง_โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ หมู่บ้านเพชรพิมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 25
98 ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding)_โครงการขุดวางท่อระบายน้ำพร้อมติดตั้งประตูน้ำช่วงก่อนถึงถนนเพชรเกษมถึงบริเวณบ้านนางมะลิ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.ต้นมะม่วง 34
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างโครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเตือนสีเหลืองใช้พลังงาน SOLAR CELL จำนวน ๑๐ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 46
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๓ บริเวณซอยบ้านไร่กล้วย จำนวน ๓๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 46
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างโครงการติดตั้งประตูน้ำขนาดท่อ ๐.๖๐ เมตร ๑ ชุด เครื่องสูบน้ำ ขนาดท่อ ๘ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง พร้องโรงคลุมเครื่องสูบน้ำ บริเวณบ้านเมืองเพชร หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 49
102 การสืบราคาและคุณลักษณะโครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเตือนสีเหลืองใช้พลังงาน SOLAR CELL อบต.ต้นมะม่วง 48
103 ประกาศราคากลาง_โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๓ บริเวณซอยบ้านไร่กล้วย จำนวน ๓๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 31
104 ประกาศราคากลาง_โครงการติดตั้งประตูน้ำขนาดท่อ ๐.๖๐ เมตร ๑ ชุด เครื่องสูบน้ำขนาดท่อ ๘ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมโรงคลุมเครื่องสูบน้ำ บริเวณบ้านเมืองเพชร หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 31
105 กำหนดวันและเวลาตรวจการจ้างโครงการการติดตั้งประตูน้ำ พร้อมโรงสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำ บริเวณบ้านนางแขก หมู่ที่ ๓ อบต.ต้นมะม่วง 40
106 ประกาศราคากลาง_โครงการขุดวางท่อระบายน้ำพร้อมติดตั้งประตูน้ำช่วงก่อนถึงถนนเพชรเกษมถึงบริเวณบ้านนางมะลิ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์Â (e-bidding) อบต.ต้นมะม่วง 32
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วงหลังเก่า (ภายในและภายนอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 17
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างโครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติดคอนกรีต หมู่ที่ ๒ สายบ้านนายชูชีพ ถึงบ้านลุงเอี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 22
109 ประกาศราคากลาง_โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วงหลังเก่า (ภายในและภายนอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 23
110 ประกาศราคากลาง_โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๖ บริเวณซอยบ้านเพชรพิมาน จำนวน ๓๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 22
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างเหมาโครงการติดตั้งประตูน้ำ พร้องโรงสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำ บริเวณบ้านนางแขก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 44
112 ประกาศราคากลาง_โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติดคอนกรีต หมู่ที่ ๒ สายบ้านนายชูชีพ ถึงบ้านลุงเอี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 77
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.ต้นมะม่วง 42
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ ๑ บริเวณซอย ๑ หมู่บ้านกรุงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.ต้นมะม่วง 32
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ ๑ บริเวณซอย ๑ หมู่บ้านกรุงเพชร อบต.ต้นมะม่วง 21
116 ประกาศราคากลาง_โครงการติดตั้งประตูน้ำขนาดท่อ ๐.๘๐ เมตร ๑ ชุด พร้อมโรงสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๘ นิ้ว ๒ เครื่อง บริเวณบ้านนางแขก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 38
117 ประกาศประกวดราคา_โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.ต้นมะม่วง 54
118 ประกาศประกวดราคา_โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ ๑ บริเวณซอย ๑ หมู่บ้านกรุงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.ต้นมะม่วง 52
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยบ้านนาแค จำนวน ๑๔ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 45
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยบ้านไร่ทอง จำนวน ๒๐ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 48

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้260
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้262
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้260
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1878
mod_vvisit_counterเดือนนี้183882
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว9295
mod_vvisit_counterทั้งหมด195542

We have: 41 guests online
IP: 18.204.2.146
วันนี้: มิ.ย. 20, 2021


 


QR Code
อบต.ต้นมะม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3249-3514
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.