ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
271 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณคลองชลประทาน ๑ ซ้าย สายใหญ่ ๓ เชื่อมกับถนนทางหลวงชนบทเส้นที่ ๑๐๐๕ บริเวณจุดตัดทางข้ามระหว่างบ้านนางเรือน น้อยเกตุ และนายดำรง เดชสำราญ หมู่ที่ ๓ อบต.ต้นมะม่วง 107
272 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ ๖ เริ่มจากบ้านนางหู้ถึงบ้านนายพงศ์ธร หว่างจำรัส อบต.ต้นมะม่วง 126
273 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ ๖ ซอยข้างโรงแรมโรเซ่ถึงแม่น้ำเพชรบุรี อบต.ต้นมะม่วง 103
274 ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ หมู่บ้านกรุงเพชรฯ อบต.ต้นมะม่วง 124
275 ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ เริ่มจากบ้านนายชลิน ช่องแสก ถึงถนนเลียบคลองชลประทาน อบต.ต้นมะม่วง 107
276 ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ ในหมู่บ้านเมืองเพชร อบต.ต้นมะม่วง 108
277 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ตำบลต้นมะม่วงประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๐ อบต.ต้นมะม่วง 119
278 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ตำบลต้นมะม่วงประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๐ อบต.ต้นมะม่วง 92
279 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณคลองชลประทาน ๑ ซ้าย สายใหญ่ ๓ เชื่อมกับถนนทางหลวงชนบทเส้นที่ ๑๐๐๕ บริเวณจุดตัดทางข้ามระหว่างบ้านนางเรือน น้อยเกตุ และนายดำรง เดชสำราญ หมู่ที่ ๓ อบต.ต้นมะม่วง 123
280 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ ๖ เริ่มจากบ้านนางหู้ถึงบ้านนายพงศ์ธร หว่างจำรัส อบต.ต้นมะม่วง 145
281 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ ๖ ซอยข้างโรงแรมโรเซ่ถึงแม่น้ำเพชรบุรี อบต.ต้นมะม่วง 118
282 ประกาศตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๒ ซอยหอพักพลับศรี อบต.ต้นมะม่วง 110
283 ประกาศตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ ๓ ซอยบ้านนายเหลิม (โม) ครื้นจิตต์ อบต.ต้นมะม่วง 109
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อโคมไฟถนนขนาด ๒๕๐ วัตต์ พร้อมขาจับแบบปรับระดับได้ และติดตั้ง ของหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๖ อบต.ต้นมะม่วง 120
285 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่มกัน_จัดซื้อโคมไฟถนนขนาด ๒๕๐ วัตต์ พร้อมขาจับแบบปรับระดับได้ และติดตั้ง ของหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๖ อบต.ต้นมะม่วง 121
286 บันทึกการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา_จัดซื้อโคมไฟถนนขนาด ๒๕๐ วัตต์ พร้อมขาจับแบบปรับระดับได้ และติดตั้ง ของหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๖ อบต.ต้นมะม่วง 120
287 รายชื่อผู้ยื่นซองเสนอราคา_จัดซื้อโคมไฟถนนขนาด ๒๕๐ วัตต์ พร้อมขาจับแบบปรับระดับได้ และติดตั้ง ของหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๖ อบต.ต้นมะม่วง 107
288 รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา_สอบราคาซื้อโคมไฟถนนขนาด ๒๕๐ วัตต์ พร้อมขาจับแบบปรับระดับได้ และติดตั้ง ของหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๖ อบต.ต้นมะม่วง 138
289 ประกาศราคากลาง_จัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 3 ชุด อบต.ต้นมะม่วง 94
290 ประกาศราคากลาง_โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมโรงสูบและประตูน้ำบริเวณโรงครัววัดท่าศิริ หมู่ที่ ๒ อบต.ต้นมะม่วง 115
291 ประกาศกำหนดวันและเวลาตรวจการจ้าง_โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ พร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนายณรงค์ศักดิ์ สบู่ม่วง ถึงที่นางผิว อบต.ต้นมะม่วง 94
292 ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟถนนขนาด ๒๕๐ วัตต์ พร้อมขาจับแบบปรับระดับได้ และติดตั้ง ของหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๖ อบต.ต้นมะม่วง 137
293 ประกาศราคากลางจัดซื้อโคมไฟถนนขนาด ๒๕๐ วัตต์ พร้อมขาจับแบบปรับระดับได้ และติดตั้ง ของหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๖ อบต.ต้นมะม่วง 142
294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์และเทลานคอนกรีตพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ ๖ บริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิม อบต.ต้นมะม่วง 126
295 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่มกัน_โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์และเทลานคอนกรีตพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ ๖ บริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิม อบต.ต้นมะม่วง 144
296 ประกาศแจ้งผลการเปิดซองสอบราคา_โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์และเทลานคอนกรีตพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ ๖ บริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิม อบต.ต้นมะม่วง 115
297 บันทึกการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา_โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์และเทลานคอนกรีตพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ ๖ บริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิม อบต.ต้นมะม่วง 120
298 รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา_โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์และเทลานคอนกรีตพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ ๖ บริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิม อบต.ต้นมะม่วง 105
299 รายชื่อผู้ยื่นซองเสนอราคา_โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์และเทลานคอนกรีตพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ ๖ บริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิม อบต.ต้นมะม่วง 117
300 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์และเทลานคอนกรีตพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ ๖ บริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิม อบต.ต้นมะม่วง 126

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้323
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้262
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้323
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1878
mod_vvisit_counterเดือนนี้183945
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว9295
mod_vvisit_counterทั้งหมด195605

We have: 28 guests online
IP: 18.204.2.146
วันนี้: มิ.ย. 20, 2021


 


QR Code
อบต.ต้นมะม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3249-3514
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.