ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
241 ประกาศราคากลาง_จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ หมู่ที่ 4 ในหมู่บ้านณัฐรียา อบต.ต้นมะม่วง 98
242 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณคลองชลประทาน ๑ ซ้าย สายใหญ่ ๓ เชื่อมกับถนนทางหลวงชนบทเส้นที่ ๑๐๐๕ บริเวณจุดตัดทางข้ามระหว่างบ้านนางเรือน น้อยเกตุ และนายดำรง เดชสำราญ หมู่ที่ ๓ อบต.ต้นมะม่วง 91
243 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ หมู่บ้านกรุงเพชรฯ อบต.ต้นมะม่วง 108
244 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ ในหมู่บ้านเมืองเพชร อบต.ต้นมะม่วง 90
245 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ ๖ เริ่มจากบ้านนางหู้ถึงบ้านนายพงศ์ธร หว่างจำรัส อบต.ต้นมะม่วง 103
246 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ ๖ ซอยข้างโรงแรมโรเซ่ถึงแม่น้ำเพชรบุรี อบต.ต้นมะม่วง 113
247 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ เริ่มจากบ้านนายชลิน ช่องแสก ถึงถนนเลียบคลองชลประทาน อบต.ต้นมะม่วง 111
248 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณคลองชลประทาน ๑ ซ้าย สายใหญ่ ๓ เชื่อมกับถนนทางหลวงชนบทเส้นที่ ๑๐๐๕ บริเวณจุดตัดทางข้ามระหว่างบ้านนางเรือน น้อยเกตุ และนายดำรง เดชสำราญ หมู่ที่ ๓ อบต.ต้นมะม่วง 97
249 ประกาศแจ้งผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณคลองชลประทาน ๑ ซ้าย สายใหญ่ ๓ เชื่อมกับถนนทางหลวงชนบทเส้นที่ ๑๐๐๕ บริเวณจุดตัดทางข้ามระหว่างบ้านนางเรือน น้อยเกตุ และนายดำรง เดชสำราญ หมู่ที่ ๓ อบต.ต้นมะม่วง 114
250 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่มกันโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ ๖ เริ่มจากบ้านนางหู้ถึงบ้านนายพงศ์ธร หว่างจำรัส อบต.ต้นมะม่วง 110
251 ประกาศแจ้งผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ ๖ เริ่มจากบ้านนางหู้ถึงบ้านนายพงศ์ธร หว่างจำรัส อบต.ต้นมะม่วง 97
252 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ ๖ ซอยข้างโรงแรมโรเซ่ถึงแม่น้ำเพชรบุรี อบต.ต้นมะม่วง 108
253 ประกาศแจ้งผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ ๖ ซอยข้างโรงแรมโรเซ่ถึงแม่น้ำเพชรบุรี อบต.ต้นมะม่วง 98
254 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ หมู่บ้านกรุงเพชรฯ อบต.ต้นมะม่วง 90
255 ประกาศแจ้งผลการเปิดซองสอบราคาโครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ หมู่บ้านกรุงเพชรฯ อบต.ต้นมะม่วง 96
256 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ เริ่มจากบ้านนายชลิน ช่องแสก ถึงถนนเลียบคลองชลประทาน อบต.ต้นมะม่วง 104
257 ประกาศแจ้งผลการเปิดซองสอบราคาโครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ เริ่มจากบ้านนายชลิน ช่องแสก ถึงถนนเลียบคลองชลประทาน อบต.ต้นมะม่วง 103
258 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ ในหมู่บ้านเมืองเพชร อบต.ต้นมะม่วง 100
259 ประกาศแจ้งผลการเปิดซองสอบราคา โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ ในหมู่บ้านเมืองเพชร อบต.ต้นมะม่วง 135
260 บันทึกการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา_โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ หมู่บ้านกรุงเพชรฯ อบต.ต้นมะม่วง 113
261 บันทึกการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา_โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ ในหมู่บ้านเมืองเพชร อบต.ต้นมะม่วง 113
262 บันทึกการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา_โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ เริ่มจากบ้านนายชลิน ช่องแสก ถึงถนนเลียบคลองชลประทาน อบต.ต้นมะม่วง 108
263 รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา_โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ หมู่บ้านกรุงเพชรฯ อบต.ต้นมะม่วง 105
264 รายชื่อผู้ยื่นซองเสนอราคา_โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ หมู่บ้านกรุงเพชรฯ อบต.ต้นมะม่วง 122
265 รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา_โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ ในหมู่บ้านเมืองเพชร อบต.ต้นมะม่วง 100
266 รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา_โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ เริ่มจากบ้านนายชลิน ช่องแสก ถึงถนนเลียบคลองชลประทาน อบต.ต้นมะม่วง 119
267 รายชื่อผู้ยื่นซองเสนอราคา_โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ เริ่มจากบ้านนายชลิน ช่องแสก ถึงถนนเลียบคลองชลประทาน อบต.ต้นมะม่วง 130
268 ประกาศสอบราคาโครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ หมู่บ้านกรุงเพชรฯ อบต.ต้นมะม่วง 105
269 ประกาศสอบราคาโครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ เริ่มจากบ้านนายชลิน ช่องแสก ถึงถนนเลียบคลองชลประทาน อบต.ต้นมะม่วง 117
270 ประกาศสอบราคาโครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ ในหมู่บ้านเมืองเพชร อบต.ต้นมะม่วง 120

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้317
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้262
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้317
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1878
mod_vvisit_counterเดือนนี้183939
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว9295
mod_vvisit_counterทั้งหมด195599

We have: 29 guests online
IP: 18.204.2.146
วันนี้: มิ.ย. 20, 2021


 


QR Code
อบต.ต้นมะม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3249-3514
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.