ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
211 ประกาศราคากลาง_โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมยกฝาบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 4 หมู่บ้านณัฏฐรียา อบต.ต้นมะม่วง 84
212 ประกาศราคากลาง_โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมยกฝาบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 3 หมู่บ้านกรุงเพชร (ซอย 3) อบต.ต้นมะม่วง 77
213 ประกาศราคากลาง_โครงการขุดวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ เริ่มจากบ้านนายประหยัด นาคทอง ถึงบ้านนายก้าน แก้วเงิน อบต.ต้นมะม่วง 69
214 ประกาศราคากลาง_โครงการขุดวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ เริ่มจากสระน้ำนายสมนึก เครือเหลา ถึงที่นางบังอร เทพรอด อบต.ต้นมะม่วง 73
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 หมู่บ้านเพชรพิมาน อบต.ต้นมะม่วง 79
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.ต้นมะม่วง 106
217 ประกาศราคากลาง_โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 หมู่บ้านเพชรพิมาน อบต.ต้นมะม่วง 67
218 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.ต้นมะม่วง 133
219 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.ต้นมะม่วง 77
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง อบต.ต้นมะม่วง 114
221 ประกาศราคากลาง_จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันจำนวน 2 เครื่อง อบต.ต้นมะม่วง 81
222 ประกาศกำหนด วันและเวลาตรวจรับพัสดุ_โครงการเทลานคอนกรีต หมู่ที่ ๖ ศาลเจ้าแม่ทับทิม อบต.ต้นมะม่วง 55
223 ประกาศราคากลาง_จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.ต้นมะม่วง 75
224 รายชื่อผู้ยื่นซองเสนอราคา_โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ ในหมู่บ้านเมืองเพชร อบต.ต้นมะม่วง 113
225 ประกาศกำหนดวันและเวลาตรวจการจ้าง_โครงการเทลานคอนกรีต หมู่ที่ 1 บริเวณหลังเขื่อนหน้าอู่เบ๊ อบต.ต้นมะม่วง 73
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_โครงการเทลานคอนกรีต หมู่ที่ ๖ ศาลเจ้าแม่ทับทิม อบต.ต้นมะม่วง 63
227 ประกาศกำหนดวันและเวลาตรวจการจ้าง_โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ ในหมู่บ้านเมืองเพชร อบต.ต้นมะม่วง 97
228 ประกาศราคากลาง_โครงการเทลานคอนกรีต หมู่ที่ 6 ศาลเจ้าแม่ทับทิม อบต.ต้นมะม่วง 80
229 ประกาศกำหนดวันและเวลาตรวจการจ้าง_โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ หมู่บ้านกรุงเพชรฯ อบต.ต้นมะม่วง 104
230 ประกาศกำหนดวันและเวลาตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ ๖ ซอยข้างโรงแรมโรเซ่ถึงแม่น้ำเพชรบุรี อบต.ต้นมะม่วง 112
231 ประกาศกำหนดวันและเวลาตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ ๖ เริ่มจากบ้านนางหู้ถึงบ้านนายพงศ์ธร หว่างจำรัส อบต.ต้นมะม่วง 90
232 ประกาศกำหนดวันและเวลาตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์และเทลานคอนกรีต พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ ๖ บริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิม อบต.ต้นมะม่วง 95
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ อบต.ต้นมะม่วง 120
234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 104
235 ประกาศราคากลาง_โครงการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ประจำปีงบประมาณ 2561 อบต.ต้นมะม่วง 88
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 95
237 ประกาศกำหนดวันและเวลาตรวจการจ้าง_โครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ หมู่ที่ 4 ในหมู่บ้านณัฐรียา อบต.ต้นมะม่วง 85
238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องรับชุดกระจายข่าวแบบไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 93
239 ประกาศราคากลาง_จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนยกระดับ หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนายพัน เส็งกี่หวย อบต.ต้นมะม่วง 100
240 ประกาศราคากลาง_จ้างเหมาโครงการเทลานคอนกรีต หมู่ที่ 1 บริเวณหลังเขื่อนหน้าอู่เบ๊ อบต.ต้นมะม่วง 123

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้312
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้262
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้312
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1878
mod_vvisit_counterเดือนนี้183934
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว9295
mod_vvisit_counterทั้งหมด195594

We have: 28 guests online
IP: 18.204.2.146
วันนี้: มิ.ย. 20, 2021


 


QR Code
อบต.ต้นมะม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3249-3514
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.