ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ปูยางแอสฟัลท์ติกทับถนนคอนกรีตเดิมจากสะพาน คสล.บ้านไร่กล้วยถึงสุดเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี หมู่ที่ ๓,๔,๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) อบต.ต้นมะม่วง 48
2 ประกาศเชิญชวน_ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ปูยางแอสฟัลท์ติกทับถนนคอนกรีตเดิมจากสะพาน คสล.บ้านไร่กล้วยถึงสุดเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี หมู่ที่ ๓,๔,๖ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พบ.ถ.๒๒-๐๐๑ กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๗๖๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ปูยางแอสฟัลท์ติกค อบต.ต้นมะม่วง 45
3 ประกาศราคากลาง_ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ปูยางแอสฟัลท์ติกทับถนนคอนกรีตเดิมจากสะพาน คสล.บ้านไร่กล้วยถึงสุดเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี หมู่ที่ ๓,๔,๖ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พบ.ถ.๒๒-๐๐๑ กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๗๖๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ปูยางแอสฟัลท์ติก อบต.ต้นมะม่วง 33
4 ประกาศเชิญชวน_โครงการปรับปรุงฝาระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ เริ่มจากถนนเพชรเกษมถึงสะพานบ้านไร่กล้วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) อบต.ต้นมะม่วง 777
5 ประกาศราคากลาง_โครงการปรับปรุงฝาระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ เริ่มจากถนนเพชรเกษมถึงสะพานบ้านไร่กล้วย อบต.ต้นมะม่วง 772
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาดท่อ ๘ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๓ ชุด บริเวณอู่นายพัน หมู่ ๑ จำนวน ๒ ชุด /บริเวณหน้าหมู่บ้านเพชรพิมาน หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 769
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาดท่อ ๑๐ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๑ ชุด บริเวณหมู่บ้านร่มเย็นวิลล่า หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 772
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 หมู่บ้านเพชรพิมาน ซอย 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 763
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_โครงการเทคอนกรีตเสริมผิวจราจร พร้อมยกฝาบ่อพัก หมู่ที่ 2 บ้านไร่ตีนน้ำ ซอยที่ดินจัดสรรวัดท่าศิริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 385
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมปูแอสฟัลท์ติกทับถนนคอนกรีตเดิมจากคลองชลประทานถึงหมู่บ้านไร่ทองสุดเขตตำบลต้นมะม่วง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.ต้นมะม่วง 385
11 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมปูแอสฟัลท์ติกทับถนนคอนกรีตเดิมจากคลองชลประทานถึงหมู่บ้านไร่ทองสุดเขตตำบลต้นมะม่วง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.ต้นมะม่วง 745
12 ประกาศเชิญชวน_ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมปูแอสฟัลท์ติกทับถนนคอนกรีตเดิมจากคลองชลประทานถึงหมู่บ้านไร่ทองสุดเขตตำบลต้นมะม่วง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) อบต.ต้นมะม่วง 392
13 ประกาศราคากลาง_โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 หมู่บ้านเพชรพิมาน ซอย 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 387
14 ประกาศราคากลาง_โครงการเทคอนกรีตเสริมผิวจราจร พร้อมยกฝาบ่อพัก หมู่ที่ 2 บ้านไร่ตีนน้ำ ซอยที่ดินจัดสรรวัดท่าศิริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 387
15 ประกาศราคากลาง_โครงการปรับปรุงซ่อมแซมปูแอสฟัลท์ติกทับถนนคอนกรีตเดิมจากคลองชลประทานถึงหมู่บ้านไร่ทองสุดเขตตำบลต้นมะม่วง หมู่ที่ ๕ อบต.ต้นมะม่วง 385
16 ประกาศราคากลาง_โครงการปรับปรุงซ่อมแซมปูแอสฟัลท์ติกทับถนนคอนกรีตเดิมจากคลองชลประทานถึงหมู่บ้านไร่ทองสุดเขตตำบลต้นมะม่วง หมู่ที่ ๕ อบต.ต้นมะม่วง 385
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน อบต.ต้นมะม่วง 383
18 ประกาศเชิญชวน_ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.ต้นมะม่วง 384
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายบ้านนางละม่อม เครือเหลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 396
20 ประกาศราคากลาง_โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายบ้านนางละม่อม เครือเหลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 386
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณคันคลองชลประทานต่อจากเดิมถึงหน้าหมู่บ้านกรุงเพชร ๓ หมู่ที่ ๓,๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 394
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะศาลเจ้าแม่ทับทิม หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 389
23 ประกาศราคากลาง_โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณคันคลองชลประทานต่อจากเดิมถึงหน้าหมู่บ้านกรุงเพชร ๓ หมู่ที่ ๓,๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 383
24 ประกาศราคากลาง_โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะศาลเจ้าแม่ทับทิม หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 32
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมซ่อมแซมฝาบ่อพัก หมู่ที่ 6 ซอยข้างโรงแรมโรเซ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 40
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายศาลเจ้าแม่ทับทิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 40
27 ประกาศราคากลาง_โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมซ่อมแซมฝาบ่อพัก หมู่ที่ 6 ซอยข้างโรงแรมโรเซ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 31
28 ประกาศราคากลาง_ โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายศาลเจ้าแม่ทับทิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 34
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าศิริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 39
30 ประกาศตรวจการจ้าง_โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายบ้านนายก้านถึงบ้านนายประหยัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 27

หน้า 1 จาก 18

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้88
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้210
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้88
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2015
mod_vvisit_counterเดือนนี้7727
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว65172
mod_vvisit_counterทั้งหมด279904

We have: 7 guests, 1 bots online
IP: 3.236.55.22
วันนี้: ก.ย. 25, 2021


 


QR Code
อบต.ต้นมะม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3249-3514
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.