ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศเชิญชวน_ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ปูยางแอสฟัลท์ติกทับถนนคอนกรีตเดิมจากสะพาน คสล.บ้านไร่กล้วยถึงสุดเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี หมู่ที่ ๓,๔,๖ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พบ.ถ.๒๒-๐๐๑ กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๗๖๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ปูยางแอสฟัลท์ติกค อบต.ต้นมะม่วง 19
2 ประกาศราคากลาง_ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ปูยางแอสฟัลท์ติกทับถนนคอนกรีตเดิมจากสะพาน คสล.บ้านไร่กล้วยถึงสุดเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี หมู่ที่ ๓,๔,๖ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พบ.ถ.๒๒-๐๐๑ กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๗๖๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ปูยางแอสฟัลท์ติก อบต.ต้นมะม่วง 11
3 ประกาศเชิญชวน_โครงการปรับปรุงฝาระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ เริ่มจากถนนเพชรเกษมถึงสะพานบ้านไร่กล้วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) อบต.ต้นมะม่วง 749
4 ประกาศราคากลาง_โครงการปรับปรุงฝาระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ เริ่มจากถนนเพชรเกษมถึงสะพานบ้านไร่กล้วย อบต.ต้นมะม่วง 752
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาดท่อ ๘ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๓ ชุด บริเวณอู่นายพัน หมู่ ๑ จำนวน ๒ ชุด /บริเวณหน้าหมู่บ้านเพชรพิมาน หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 757
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาดท่อ ๑๐ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๑ ชุด บริเวณหมู่บ้านร่มเย็นวิลล่า หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 755
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 หมู่บ้านเพชรพิมาน ซอย 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 752
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_โครงการเทคอนกรีตเสริมผิวจราจร พร้อมยกฝาบ่อพัก หมู่ที่ 2 บ้านไร่ตีนน้ำ ซอยที่ดินจัดสรรวัดท่าศิริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 375
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมปูแอสฟัลท์ติกทับถนนคอนกรีตเดิมจากคลองชลประทานถึงหมู่บ้านไร่ทองสุดเขตตำบลต้นมะม่วง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.ต้นมะม่วง 375
10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมปูแอสฟัลท์ติกทับถนนคอนกรีตเดิมจากคลองชลประทานถึงหมู่บ้านไร่ทองสุดเขตตำบลต้นมะม่วง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.ต้นมะม่วง 734
11 ประกาศเชิญชวน_ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมปูแอสฟัลท์ติกทับถนนคอนกรีตเดิมจากคลองชลประทานถึงหมู่บ้านไร่ทองสุดเขตตำบลต้นมะม่วง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) อบต.ต้นมะม่วง 384
12 ประกาศราคากลาง_โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 หมู่บ้านเพชรพิมาน ซอย 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 374
13 ประกาศราคากลาง_โครงการเทคอนกรีตเสริมผิวจราจร พร้อมยกฝาบ่อพัก หมู่ที่ 2 บ้านไร่ตีนน้ำ ซอยที่ดินจัดสรรวัดท่าศิริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 374
14 ประกาศราคากลาง_โครงการปรับปรุงซ่อมแซมปูแอสฟัลท์ติกทับถนนคอนกรีตเดิมจากคลองชลประทานถึงหมู่บ้านไร่ทองสุดเขตตำบลต้นมะม่วง หมู่ที่ ๕ อบต.ต้นมะม่วง 376
15 ประกาศราคากลาง_โครงการปรับปรุงซ่อมแซมปูแอสฟัลท์ติกทับถนนคอนกรีตเดิมจากคลองชลประทานถึงหมู่บ้านไร่ทองสุดเขตตำบลต้นมะม่วง หมู่ที่ ๕ อบต.ต้นมะม่วง 375
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน อบต.ต้นมะม่วง 375
17 ประกาศเชิญชวน_ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.ต้นมะม่วง 376
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายบ้านนางละม่อม เครือเหลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 389
19 ประกาศราคากลาง_โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายบ้านนางละม่อม เครือเหลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 377
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณคันคลองชลประทานต่อจากเดิมถึงหน้าหมู่บ้านกรุงเพชร ๓ หมู่ที่ ๓,๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 382
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะศาลเจ้าแม่ทับทิม หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 379
22 ประกาศราคากลาง_โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณคันคลองชลประทานต่อจากเดิมถึงหน้าหมู่บ้านกรุงเพชร ๓ หมู่ที่ ๓,๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 374
23 ประกาศราคากลาง_โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะศาลเจ้าแม่ทับทิม หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 23
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมซ่อมแซมฝาบ่อพัก หมู่ที่ 6 ซอยข้างโรงแรมโรเซ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 25
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายศาลเจ้าแม่ทับทิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 28
26 ประกาศราคากลาง_โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมซ่อมแซมฝาบ่อพัก หมู่ที่ 6 ซอยข้างโรงแรมโรเซ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 23
27 ประกาศราคากลาง_ โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายศาลเจ้าแม่ทับทิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 26
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าศิริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 32
29 ประกาศตรวจการจ้าง_โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายบ้านนายก้านถึงบ้านนายประหยัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 18
30 ประกาศราคากลาง_โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าศิริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ต้นมะม่วง 26

หน้า 1 จาก 18

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้265
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้262
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้265
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1878
mod_vvisit_counterเดือนนี้183887
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว9295
mod_vvisit_counterทั้งหมด195547

We have: 38 guests online
IP: 18.204.2.146
วันนี้: มิ.ย. 20, 2021


 


QR Code
อบต.ต้นมะม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3249-3514
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.