ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ อบต.ต้นมะม่วง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศเชิญชวน_จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน อบต.ต้นมะม่วง 36
2 ประกาศเชิญชวน_โครงการก่อสร้างขุดวางท่อระบายน้ำ พร้อมเทพื้นถนนคอนกรีตกลับสภาพเดิม หมู่ ๑ สายซุ้มประตูทางเข้าวัดท่าศิริถึงหอพักกลิ่นจันทร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) อบต.ต้นมะม่วง 66
3 ประกาศเชิญชวน_โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซอยแสงจันทร์ ๒ ฝั่งทางหมู่ที่ ๕ (ต่อจากเดิม) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) อบต.ต้นมะม่วง 55
4 ประกาศเชิญชวน_โครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง หมู่ 3 อบต.ต้นมะม่วง 61
5 ประกาศร่างTOR_จัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน อบต.ต้นมะม่วง 71
6 ประกาศราคากลาง_จัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน อบต.ต้นมะม่วง 66
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างบ้านไร่กล้วยและบ้านกรุงเพชร ๑,๓ หมู่ที่ ๓ อบต.ต้นมะม่วง 172
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_โครงการก่อสร้างถนนยกระดับพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก สายบ้านนายเคร่ง หมู่ที่ 2 อบต.ต้นมะม่วง 162
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_โครงการปรับปรุง ผิวจราจรปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมยกฝาบ่อพัก หมู่บ้านณัฐรียา หมู่ที่ ๔ ซอย ๓ และซอย ๔ อบต.ต้นมะม่วง 158
10 ประกาศราคากลาง_โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างบ้านไร่กล้วยและบ้านกรุงเพชร ๑,๓ หมู่ที่ ๓ อบต.ต้นมะม่วง 110
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566) อบต.ต้นมะม่วง 179
12 ประกาศราคากลาง_โครงการก่อสร้างถนนยกระดับพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก สายบ้านนายเคร่ง หมู่ที่ 2 อบต.ต้นมะม่วง 122
13 ประกาศราคากลาง_โครงการปรับปรุง ผิวจราจรปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมยกฝาบ่อพัก หมู่บ้านณัฐรียา หมู่ที่ ๔ ซอย ๓ และซอย ๔ อบต.ต้นมะม่วง 88
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างออกแบบรับรองแบบก่อสร้าง 3 โครงการ อบต.ต้นมะม่วง 129
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างออกแบบรับรองแบบโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบรรทุกขยะ อบต.ต้นมะม่วง 127
16 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2566) อบต.ต้นมะม่วง 851
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_โครงการขยายผิวจราจรทับรางระบายน้ำ หมู่ 2 ต่อจากเดิมถึงแยกบ้านนายชูชีพ อบต.ต้นมะม่วง 269
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมยกระดับบ่อพักและฝาบ่อพัก หมู่ 5 ซอยบ้านนายบุญเชิดถึงบ้านนายยิ่งศักดิ์ อบต.ต้นมะม่วง 202
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต่อจากของเดิม ซอยศาลาไร่ทองถึงบ้านนายชวน อบต.ต้นมะม่วง 257
20 ประกาศราคากลาง_โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมยกระดับบ่อพักและฝาบ่อพัก หมู่ 5 ซอยบ้านนายบุญเชิดถึงบ้านนายยิ่งศักดิ์ อบต.ต้นมะม่วง 246
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมยกระดับบ่อพักและฝาบ่อพัก หมู่ 3 ซอยต้นไทร อบต.ต้นมะม่วง 201
22 ประกาศราคากลาง_โครงการขยายผิวจราจรทับรางระบายน้ำ หมู่ 2 ต่อจากเดิมถึงแยกบ้านนายชูชีพ อบต.ต้นมะม่วง 190
23 ประกาศราคากลาง_โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต่อจากของเดิม ซอยศาลาไร่ทองถึงบ้านนายชวน อบต.ต้นมะม่วง 149
24 ประกาศราคากลาง_โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมยกระดับบ่อพักและฝาบ่อพัก หมู่ 3 ซอยต้นไทร อบต.ต้นมะม่วง 211
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ 1 ซอย 5 บ้านท่าศิริ อบต.ต้นมะม่วง 197
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ หมู่ 4 ซอยบ้านนายหลาบ อบต.ต้นมะม่วง 152
27 ประกาศราคากลาง_โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ 1 ซอย 5 บ้านท่าศิริ อบต.ต้นมะม่วง 214
28 ประกาศราคากลาง_โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ หมู่ 4 ซอยบ้านนายหลาบ อบต.ต้นมะม่วง 203
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_โครงการเสริมผิวจราจรเทคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมยกฝาบ่อพัก หมู่ 6 ซอย 2 หมู่บ้านเพชรพิมาน อบต.ต้นมะม่วง 193
30 ประกาศราคากลาง_โครงการเสริมผิวจราจรเทคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมยกฝาบ่อพัก หมู่ 6 ซอย 2 หมู่บ้านเพชรพิมาน อบต.ต้นมะม่วง 167

หน้า 1 จาก 22

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 

 


QR Code
อบต.ต้นมะม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3249-3514
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


 

ปิดหน้าต่างนี้ [X]