กฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 อบต.ต้นมะม่วง 12
2 พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม อบต.ต้นมะม่วง 12
3 พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน อบต.ต้นมะม่วง 8
4 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น อบต.ต้นมะม่วง 9
5 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง อบต.ต้นมะม่วง 11
6 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 อบต.ต้นมะม่วง 11
7 รัฐธรรมนูยแห่งราชอาณาจักรไทย อบต.ต้นมะม่วง 8หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
อบต.ต้นมะม่วง