หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
นายมนต์ชัย  สุวรรณเนตร
ปลัดอบต.ต้นมะม่วง
โทร. 086-5111838


นางสาวกมนทรรศน์  กลิ่นโพธิ์กลับ
รองปลัดอบต.ต้นมะม่วง
โทร. 081-7443285


นางสาวกมนทรรศน์  กลิ่นโพธิ์กลับ
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 081-7443285
 

นางนนทิยา สว่างจิตต์
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

โทร. 095-6152599

นายวิทยา ขำทวี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 099-2632559
 

นางชลธิชา ทับจิต
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

โทร. 084-9634807

นางสาวณัทชญานันท์ อักโขพันธุ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 

โทร. 090-2349245
 
สมาชิกสภาอบต.
นางสาวกมนทรรศน์ กลิ่นโพธิ์กลับ
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

โทร. 081-7443285

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 

 


QR Code
อบต.ต้นมะม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3249-3514
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


 

ปิดหน้าต่างนี้ [X]