กำหนดการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2567

กำหนดการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2567

18 มี.ค. 67 หมู่ 1 ศูนย์ฝึกอาชีพวัดท่าศิริ

19 มี.ค. 67 หมู่ 2 ศูนย์ฝึกอาชีพวัดท่าศิริ

20 มี.ค. 67 หมู่ 3 หน้ากองสาธารณสุขฯ อบต.ต้นมะม่วง

21 มี.ค. 67 หมู่ 4, หมู่ 5 ศาลาบ้านไร่ทอง

22 มี.ค. 67 หมู่ 6 ศาลาท่าเหมือง