กำหนดการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 5/2566

กำหนดการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ครั้งที่ 5/2566

28 ส.ค. 66 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ด้วน

29 ส.ค. 66 หมู่ที่ 1 บ้านท่าศิริ

30 ส.ค. 66 หมู่ที่ 2 บ้านไร่ตีนน้ำ

31 ส.ค. 66 หมู่ที่ 3 บ้านไร่กล้วย

1 ก.ย. 66 หมู่ที่ 4 บ้านสะพานช้าง, หมู่ที่ 5 บ้านไร่ทอง-นาแค