กำหนดการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2/2566

ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ครั้งที่ 2/2566
24 เม.ย. 66 หมู่ที่ 2 บ้านไร่ตีนน้ำ
25 เม.ย. 66 หมู่ที่ 3 บ้านไร่กล้วย
26 เม.ย. 66 หมู่ที่ 4 บ้านสะพานช้าง, หมู่ที่ 5 บ้านไร่ทอง-นาแค
27 เม.ย. 66 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ด้วน
28 เม.ย. 66 หมู่ที่ 1 บ้านท่าศิริ