ข้อมูลผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
 

นายกอบต.
ร.ต.ต.กนกศักดิ์  มุทธากาญจน์
นายก อบต.ต้นมะม่วง
โทร. 097-6168888

รองนายกอบต.
นายลำเพย  ทองก้านบัว
รองนายก อบต.ต้นมะม่วง
โทร. 064-8368286
  รองนายกอบต.
นายสำราญ  สระแก้ว
รองนายก อบต.ต้นมะม่วง
โทร. 086-0546039นายผิน  กรประสาท
เลขานุการนายก อบต.ต้นมะม่วง
โทร. 081-8805674
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ


นายมนต์ชัย  สุวรรณเนตร
ปลัดอบต.ต้นมะม่วง
โทร. 086-5111838


นางสาวกมนทรรศน์  กลิ่นโพธิ์กลับ
รองปลัดอบต.ต้นมะม่วง
โทร. 081-7443285

 
นางสาวกมนทรรศน์  กลิ่นโพธิ์กลับ
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 081-7443285
 

นางนนทิยา สว่างจิตต์
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

โทร. 095-6152599

นายวิทยา ขำทวี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 099-2632559
 

นางชลธิชา ทับจิต
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

โทร. 084-9634807

นางสาวณัทชญานันท์ อักโขพันธุ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 

โทร. 090-2349245
 
สมาชิกสภาอบต.
นางสาวกมนทรรศน์ กลิ่นโพธิ์กลับ
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

โทร. 081-7443285

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 

 


QR Code
อบต.ต้นมะม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3249-3514
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


 

ปิดหน้าต่างนี้ [X]