รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถยนต์)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

......................................................

ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 7-16 เมษายน 2563 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นและได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง ตาม ข้อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งรวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเท่าที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้ในใบสมัครแล้วปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้าเลือกสรรฯ ในตำแหน่งที่สมัคร ดังนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

  • นายปัญญา อุ่นเทศ เลขประจำตัวสอบ 001
  • นายส่งศักดิ์ ช้างพลายงาม เลขประจำตัวสอบ 002
 


หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
อบต.ต้นมะม่วง