กระดานกระทู้ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป   เข้าสู่ระบบ
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:จะติดต่อขอจดทะเบียนพาณิชย์ต้องดำเนินการอย่างไร.. 30-01-2024 15:59:53 
tonmamoung
ลงทะเบียนเมื่อ: 03-04-2014 13:32:45
ตอบ: 4
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : กระดานกระทู้องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
กระทู้ : จะติดต่อขอจดทะเบียนพาณิชย์ต้องดำเนินการอย่างไร

เอกสารที่ต้องนำมาติดต่อที่เจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย

1.าำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ประกอบการ)

2.สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ประกอบการ

3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ยินยอม)

4.สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ยินยอม)

5.สำเนาสัญญาเช่า

6.หนังสือยอนยอมให้ใช้สถานที่

7.หนังสือมอบอำนาจ

8.อื่น ๆ (แผนที่พอสังเชป, รูปภาพ)

 

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:จะขออนุญาตก่อสร้าง ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง.. 29-01-2024 23:32:32 
tonmamoung
ลงทะเบียนเมื่อ: 03-04-2014 13:32:45
ตอบ: 4
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : กระดานกระทู้องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
กระทู้ : จะขออนุญาตก่อสร้าง ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารที่ต้องเตรียมมาประกอบด้วย 1.สำเนาเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของอาคาร 2.หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร 3.หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผูู้แทนซึ่งเป็นผูู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผูู้ขออนุญาต) 4.แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน 5.รายการคำนวณหน่ึ่งชุด (กรณีที่เป็นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุและวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 6.มาตรการรื้อถอนอาคารจำนวนหนึ่งชุด (กรณีที่เป็นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุและวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 7.หนังสือรับรองของผู้ออกแบบอาคารหรือผู้ออกแบบและคำนวณอาคารและสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่อาคารมีลักษณะหรือขนาดที่อยูู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรม ควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี) 8.หนังสือแสดงความยินยอมของผูู้ควบคุมงาน ชื่อ และสำเนาใบอนุญาตเป็นผูู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่อาคารมีลักษณะหรือขนาดที่อยูู่ใน ประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณีและมีความประสงค์จะยื่น พร้อมคำขออนุญาตนี้) 9.หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม หรือผูู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ที่ออกโดยสภาสถาปนิกหรือสภาวิศวกร แล้วแต่กรณี 10.ข้อมูล โฉนดที่ดิน น.ส.3 น.ส. 3 ก. ส.ค. 1 อื่น ๆ
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :จะติดต่อขอจดทะเบียนพาณิชย์ต้องดำเนินการอย่างไร.. 29-01-2024 22:40:16 
Ti

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : กระดานกระทู้องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
กระทู้ : จะติดต่อขอจดทะเบียนพาณิชย์ต้องดำเนินการอย่างไร

จะติดต่อขอจดทะเบียนพาณิชย์ต้องดำเนินการอย่างไร

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :จะขออนุญาตก่อสร้าง ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง.. 29-01-2024 22:35:41 
ีพร

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : กระดานกระทู้องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
กระทู้ : จะขออนุญาตก่อสร้าง ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

จะขออนุญาตก่อสร้าง ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:สอบถามการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.. 29-01-2024 16:33:54 
tonmamoung
ลงทะเบียนเมื่อ: 03-04-2014 13:32:45
ตอบ: 4
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : กระดานกระทู้องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
กระทู้ : สอบถามการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ขั้นตอนแรกต้องแจ้งย้ายภูมิลำเนาจาก อปท.เดิมที่มีชื่ออยู่ แล้วมาแจ้งที่ อบต.ต้นมะม่วง พร้อมนำใช้สำเนาทะเบียนบ้าน // บัตรประชาชน // หน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย อย่างละ 1 ฉบับมาได้เลยครับ

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :สอบถามการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.. 26-01-2024 17:12:42 
Sunna

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : กระดานกระทู้องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
กระทู้ : สอบถามการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนามาจากตำบลอื่น ต้องใช้เอกสารอะไรเข้าไปติดต่อเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพคะ

IP Logged
หน้า # 


Powered by ccBoard


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 

 


QR Code
อบต.ต้นมะม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3249-3514
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


 

ปิดหน้าต่างนี้ [X]